มารีออนไลน์ ONLINE

zoom meeting logo | MotionGraphicPlusการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนมารีวิทยาโดยใช้โปรแกรม ZOOM สามารถโหลดได้ที่

ระดับชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : หลักสูตรMEP : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : หลักสูตรธรรมดา : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : หลักสูตรMEP : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : หลักสูตรธรรมดา : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : หลักสูตรMEP : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : หลักสูตรธรรมดา : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : หลักสูตรMEP : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : หลักสูตรธรรมดา : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : หลักสูตรMEP : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : หลักสูตรธรรมดา : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : หลักสูตรMEP : LINK
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : หลักสูตรธรรมดา : LINK