กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาของโรงเรียนมารีวิทยา

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ขอกราบขอบพระคุณซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ท่านได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีเนื่องในโอกาสอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ท่านคือผู้อาจหาญทาง คุณธรรม จริยธรรมโดยแท้ ที่นำพา และ ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับลูกๆมารีวิทยา มาโดยตลอด และขอบพระคุณคณะครูทุกท่าน นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน ที่ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ทนุบำรุงศาสนา และวันสำคัญของศาสนา.. ขอผลบุญคุณความดีที่ทุกท่านได้ประกอบขึ้น จงเป็นทิพยสมบัติประจำตัวท่าน ครอบครัว วงศ์ตระกูล สถาบันการศึกษามารีวิทยาที่ท่านรัก ตลอดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *