กิจกรรมวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชาของโรงเรียนมารีวิทยา

คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ขอกราบขอบพระคุณซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ท่านได้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธที่ดีเนื่องในโอกาสอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ท่านคือผู้อาจหาญทาง คุณธรรม จริยธรรมโดยแท้ ที่นำพา และ ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ให้กับลูกๆมารีวิทยา มาโดยตลอด และขอบพระคุณคณะครูทุกท่าน นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน ที่ร่วมทำบุญถวายปัจจัย ทนุบำรุงศาสนา และวันสำคัญของศาสนา.. ขอผลบุญคุณความดีที่ทุกท่านได้ประกอบขึ้น จงเป็นทิพยสมบัติประจำตัวท่าน ครอบครัว วงศ์ตระกูล สถาบันการศึกษามารีวิทยาที่ท่านรัก ตลอดไป

Coolboat

Master of Fine and Applied Arts (Visual Arts and Design) Burapha University, 2020.

View all posts by Coolboat →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *