โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เริ่มจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา2564 ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64- 26 มี.ค.64 หรือติดต่อรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียนมารีวิทยา (จันทร์-ศุกร์ 7.30-17.00น. / เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.00น.)
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037-211-024