“องค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาวมารีวิทยา ในวันนี้ค่ะ โรงเรียนมารีวิทยาได้รับการยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม” ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เราชาวมารีวิทยา ยังคงยึดมั่นเเละปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เเละสืบสานวิถีทางวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ครู และนักเรียนทุกคน ได้พัฒนาตนเองตาม คุณธรรมสำคัญ ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และจะร่วมสร้างสังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *