นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และทีมงานมอบหน้ากากอนามัยสำหรับนักเรียนโรงเรียนมารีวิทยาเพื่อต้อนรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมารีวิทยา ขอขอบคุณนางอังคณา หัตถกิจโกศล นา …

Read More

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 ก.ค. 63

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมเปิดภา …

Read More