ติดต่อเรา

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ เลขที่66  ถ.แก้วพิจิตร
ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี  จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์ 0-3721-1024
โทรสาร 0-3721-2662
E-mail: marywitthaya25000@gmail.com
Line id: maryprachin

โรงเรียนในเครือคณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี

สตรีมารดาพิทักษ์ จันทบุรี
ยอแซฟวิทยา ท่าใหม่
มารดานุสรณ์ ตราด
มารีวิทยา ปราจีนบุรี
มารีวิทยา กบินทร์บุรี
มารีวิทยา ศรีมโหสถ
ลัมแบรต์พิชญาลัย นายายอาม