รับมอบป้าย MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนมารีวิทยาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ซิสเตอร์ ดร.อัจฉรา สุขพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม …

Read More

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมไมซ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …

Read More