โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และสภากาชาดไทยจังหวัดปราจีนบุรีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพ …

Read More