โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยหลักสะเต็มศึกษา

 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการในกิจกรรม “โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพด้วยหลักสะเต็มศึกษา ภายใต้กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2566 (Agro-Tech & Food On Tour 2022)” ณ โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนักเรียนเข้ารับการอบรมจำนวน 150 คน
การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องด้านทักษะอาชีพการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาที่เน้นการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้านของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ตลอดจนได้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้จบหลักสูตรด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในศตวรรษที่ 21 ภายในกิจกรรมได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติจากฐานเรียนรู้จำนวน 4 ฐานเรียนรู้ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่1 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ “ศึกเจ้าสังเวียนน้ำผลไม้ High Vitamin C by FSN” ฐานเรียนรู้ที่2 จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ “สู้แล้วรวย ด้วยบะหมี่ by FSM”ฐานเรียนรู้ที่3 จากหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “Creative Thinking & Innovation Development by IPD” ฐานเรียนรู้ที่4 “Food Delivery ส่งลูกแก้วเร็วไว ทันใจทุกที่”
ผลจากการจัดกิจรรมในโครงการนี้จะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในการศึกษาต่อด้านอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในระดับสูง หรือประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์การอาหาร เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพอาหารในอนาคต


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *